Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Rīgas apkaimju attīstības biedrību un Rīgas pašvaldības institūciju sadarbības modeļi"
Title in English "Models of Cooperation Between Riga District Development Societies and Riga Municipal Institutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I. Pavlova
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas programmas studente Lāsma Ivaska maģistra darba ietvaros aplūko sabiedrības līdzdalības procesus Rīgas apkaimju attīstības biedrību un pašvaldības institūciju sadarbības kontekstā. Maģistra darbs sastāv no 112 lappusēm, 11 tabulām, 16 attēliem, 8 pielikumiem. Darba vadītāja ir Mg.oec. Inesa Pavlova. Darbam ir trīs daļas, kur pirmajā tiek skaidrots sabiedrības līdzdalības jēdziens un tā būtība, šī procesa teorētiskās nostādnes, kā arī veikta izpēte par sabiedrības līdzdalības likumisko ietvaru Latvijā un Rīgas pilsētas pašvaldībā. Otrajā daļā, balstoties uz iedzīvotāju socioloģiskajām aptaujām un autores veiktajām empīriskajām intervijām ar apkaimju attīstības biedrību pārstāvjiem, apkaimju griezumā tiek pētīta pašreizējā iedzīvotāju iesaiste pilsētvides labiekārtošanas procesos. Tiek apkopotas, grupētas un analizētas minētās problēmas, kas radušās saskarsmē ar pašvaldības institūcijām, tās apskatot arī no sabiedrības līdzdalības teorijas skatupunkta. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai un izstrādāti sadarbības modeļa mehānismi, ka sekmētu sabiedrības līdzdalības efektivitāti. Darba rezultāti norāda, ka apkaimju biedrības pašreizējo komunikācijas modeli ar pašvaldību vērtē kā “viduvēju”, norādot uz tā ilgtspējas un konkrētības trūkumu. Situācijas analīze norāda, ka identificētās problēmas lielākoties saistītas ar primārajām līdzdalības pakāpēm, kā informācijas sniegšana un konsultāciju veikšana. Secināts, ka neatrisinātās problēmas primārajās pakāpēs kavē līdzdalības procesu tālāku attīstību, un, tikai tās novēršot, iespējams veidot ciešāku un efektīvāku apkaimju iedzīvotāju un biedrību iesaisti pārvaldības procesos un pilsētvides labiekārtošanā.
Keywords sabiedrības līdzdalība, apkaimes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldība, komunikācijas mehānismi
Keywords in English public engagement, neighbourhoods, non-governmental organizations, municipality, communication mechanisms
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.12.2017 10:30:18