Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vērtības radīšana MVU pielitojot zilā okeāna stratēģiju
Nosaukums angļu valodā Value creation for SMEs using the Blue Ocean Strategy
Autors Idina Khaydarova
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Idinas Khaydarovas bakalaura darbs uzņēmējdarbībā un vadīšanā “Vērtības radīšana MVU pielittojot zilā okeāna stratēģiju”, RTU, 2017. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Jana Erina. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī izstrādātiem secinājumiem un uzskaitīta nepieciešama bibliogrāfija. Analītiskā daļā iekļautas 3 nodaļas vērtību inovāciju koncepcijas analīzei, zilā okeāna stratēģijas analīze pirmajā nodaļā un tās pamatvirzienu būtība otrajā nodaļā, kā arī trešajā nodaļā veiksmīga zilo okeānu stratēģiju rīku izpilde. Praktiskā daļa sastāv no divām nodaļām, kurās apspriesta zilā okeāna stratēģijas uzticamība, analizējot mazus un lielus reālās uzņēmējdarbības gadījumus, sākot no tehnoloģiskām un ar tehnoloģiju nesaistītām nozarēm. Šajās nodaļās autors parāda sarkano okeānu pret zilo okeānu salīdzinošo analīzi, lai identificētu tirgus izveides iespējas. Pētījuma periods 2012.-2017. gadam. Darbā: 69 lpp. teksts, 38 attēli, 8 tabulas un 63 nosaukumu informācijas avotii.
Atslēgas vārdi Zilā okeāna stratēģija, vērtība Jauninājumi, konkurence, vērtība, inovācija, imitācija, MVU, Apple, Cirqu Du Soleil, tipping point vadība, stratēģijas audekls, trīs līmeņi ne-klientiem, pircēja utilītu karte, izmaksu struktūra, uzņēmējdarbība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Blue Ocean Strategy, Value Innovation, competition, value, innovation, imitation, SMEs, Apple, Cirqu Du Soleil, Tipping Point Leadership, Strategy Canvas, Three Tiers of Non-customers, Buyer Utility Map, cost structure, entrepreneurship.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 07:13:30