Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vērtības radīšana MVU pielitojot zilā okeāna stratēģiju
Title in English Value creation for SMEs using the Blue Ocean Strategy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract ANOTĀCIJA Idinas Khaydarovas bakalaura darbs uzņēmējdarbībā un vadīšanā “Vērtības radīšana MVU pielittojot zilā okeāna stratēģiju”, RTU, 2017. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Jana Erina. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī izstrādātiem secinājumiem un uzskaitīta nepieciešama bibliogrāfija. Analītiskā daļā iekļautas 3 nodaļas vērtību inovāciju koncepcijas analīzei, zilā okeāna stratēģijas analīze pirmajā nodaļā un tās pamatvirzienu būtība otrajā nodaļā, kā arī trešajā nodaļā veiksmīga zilo okeānu stratēģiju rīku izpilde. Praktiskā daļa sastāv no divām nodaļām, kurās apspriesta zilā okeāna stratēģijas uzticamība, analizējot mazus un lielus reālās uzņēmējdarbības gadījumus, sākot no tehnoloģiskām un ar tehnoloģiju nesaistītām nozarēm. Šajās nodaļās autors parāda sarkano okeānu pret zilo okeānu salīdzinošo analīzi, lai identificētu tirgus izveides iespējas. Pētījuma periods 2012.-2017. gadam. Darbā: 69 lpp. teksts, 38 attēli, 8 tabulas un 63 nosaukumu informācijas avotii.
Keywords Zilā okeāna stratēģija, vērtība Jauninājumi, konkurence, vērtība, inovācija, imitācija, MVU, Apple, Cirqu Du Soleil, tipping point vadība, stratēģijas audekls, trīs līmeņi ne-klientiem, pircēja utilītu karte, izmaksu struktūra, uzņēmējdarbība.
Keywords in English Blue Ocean Strategy, Value Innovation, competition, value, innovation, imitation, SMEs, Apple, Cirqu Du Soleil, Tipping Point Leadership, Strategy Canvas, Three Tiers of Non-customers, Buyer Utility Map, cost structure, entrepreneurship.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 22.12.2017 07:13:30