Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmumu izmaksu optimizēšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Service Enterprises Cost Optimization Methods
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Doktorants M.Millers
Anotācija Grinbergs Ģ. Pakalpojumu uzņēmumu izmaksu optimizēšanas metode. Bakalaura darbs/ Ģ. Grinbergs. – Rīga: RTU, IEVF katedras, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 13 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir apskatīt darbības procesu izmaksu optimizāciju pakalpojumu uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika apskatīta pakalpojumu nozīme Latvijas tautsaimniecībā, ar to saistītā nodarbinātība un pakalpojumu uzņēmumu pieauguma tempi Latvijā. Tika apskatītas dažādas darbības optimizācijas metodes un optimizācijas neatņemamas sastāvdaļas, kas ir plānošana un organizēšana, papildus iekļauts arī ir apraksts par pakalpojumu uzņēmuma darbības saistošajām izmaksām. Praktiskajā daļā tiek pētīts noteikts uzņēmums “Later LTD”. Tiek pētīti uzņēmuma mīklas ražošanas process, ar tā saistošās izmaksas, veidojot mīklu struktūrvienības un izveidojot mīklas ražošanas cehu uzņēmuma piederošās telpās. Darba gaitā autors secināja, ka mīklas veidošana pēc uzņēmuma nepieciešamajiem daudzumiem ir laikietilpīgs un izmaksu ziņā neizdevīgs process. Autora priekšlikums izanalizējot dotos datus būtu – izveidot mīklas ražošanas cehu ar automatizētām iekārtām.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmumi/ izmaksas/ optimizēšana/ metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Costs/ optimization/ methods/ service company
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 20:51:17