Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmumu izmaksu optimizēšanas metodes
Title in English Service Enterprises Cost Optimization Methods
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Judīte Jakubāne
Reviewer Doktorants M.Millers
Abstract Grinbergs Ģ. Pakalpojumu uzņēmumu izmaksu optimizēšanas metode. Bakalaura darbs/ Ģ. Grinbergs. – Rīga: RTU, IEVF katedras, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 13 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir apskatīt darbības procesu izmaksu optimizāciju pakalpojumu uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika apskatīta pakalpojumu nozīme Latvijas tautsaimniecībā, ar to saistītā nodarbinātība un pakalpojumu uzņēmumu pieauguma tempi Latvijā. Tika apskatītas dažādas darbības optimizācijas metodes un optimizācijas neatņemamas sastāvdaļas, kas ir plānošana un organizēšana, papildus iekļauts arī ir apraksts par pakalpojumu uzņēmuma darbības saistošajām izmaksām. Praktiskajā daļā tiek pētīts noteikts uzņēmums “Later LTD”. Tiek pētīti uzņēmuma mīklas ražošanas process, ar tā saistošās izmaksas, veidojot mīklu struktūrvienības un izveidojot mīklas ražošanas cehu uzņēmuma piederošās telpās. Darba gaitā autors secināja, ka mīklas veidošana pēc uzņēmuma nepieciešamajiem daudzumiem ir laikietilpīgs un izmaksu ziņā neizdevīgs process. Autora priekšlikums izanalizējot dotos datus būtu – izveidot mīklas ražošanas cehu ar automatizētām iekārtām.
Keywords Pakalpojumu uzņēmumi/ izmaksas/ optimizēšana/ metodes
Keywords in English Costs/ optimization/ methods/ service company
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2017 20:51:17