Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes preču nelegālā aprites analīze Latvijas teritorijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Illegal Circulation of Excise Goods in the Territory of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba „Akcīzes preču nelegālā aprites analīze Latvijas teritorijā” mērķis bija veikt akcīzes preču nelegālā aprites analīzi Latvijas teritorijā. Nelikumīga akcīzes preču aprite ieņem nozīmīgu vietu Latvijas tautsaimniecībā. Likumdevēji, lai apkarotu šo nelegālo preču apriti, normatīvajos aktos ir paredzējuši vairākas normas, kuru piemērošanā, diemžēl ir daudz trūkumu. Jo normatīvie akti Latvijā mainās tik bieži, ka ir grūti ne vien ievērot un izpildīt visu normatīvo aktu prasības, bet pats galvenais, laikus iepazīties ar šīm izmaiņām un to būtību. Tam ir arī sekas. Tāpat jānorāda, ka biežās likumdošanas izmaiņas norāda, ka nodokļu sistēma Latvijā ir nestabila, līdz arī riskanta. Šie riski apgrūtina uzņēmumu veiksmīgu darbību, īpaši gada sākumā, bet arī ietekmē ēnu ekonomikas vairošanos. Darba mērķa sasniegšana tika atrisināti sekojoši uzdevumi. Proti, pirmajā nodaļā tika sniegts vispārējais apskats аkсīzеѕ nοdοkļа рiеmērοšаnā akcīzes preču grupām. Otrajā nodaļā tika veikts akcīzes preču nelegālās aprites īpatnības statistiskais izvērtējumus. Un trešajā nodaļā ir ieteikti priekšlikumi akcīzes preču nelegālās aprites apkarošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti materiāli, atbilstoši tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 68 lpp. ietverti 7 attēli un 1 tabula, tika izmantoti 38 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nelegala preču aprite
Atslēgas vārdi angļu valodā Illegal Circulation of goods
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 15:29:52