Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes preču nelegālā aprites analīze Latvijas teritorijā”
Title in English “Analysis of Illegal Circulation of Excise Goods in the Territory of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Anotācija Bakalaura darba „Akcīzes preču nelegālā aprites analīze Latvijas teritorijā” mērķis bija veikt akcīzes preču nelegālā aprites analīzi Latvijas teritorijā. Nelikumīga akcīzes preču aprite ieņem nozīmīgu vietu Latvijas tautsaimniecībā. Likumdevēji, lai apkarotu šo nelegālo preču apriti, normatīvajos aktos ir paredzējuši vairākas normas, kuru piemērošanā, diemžēl ir daudz trūkumu. Jo normatīvie akti Latvijā mainās tik bieži, ka ir grūti ne vien ievērot un izpildīt visu normatīvo aktu prasības, bet pats galvenais, laikus iepazīties ar šīm izmaiņām un to būtību. Tam ir arī sekas. Tāpat jānorāda, ka biežās likumdošanas izmaiņas norāda, ka nodokļu sistēma Latvijā ir nestabila, līdz arī riskanta. Šie riski apgrūtina uzņēmumu veiksmīgu darbību, īpaši gada sākumā, bet arī ietekmē ēnu ekonomikas vairošanos. Darba mērķa sasniegšana tika atrisināti sekojoši uzdevumi. Proti, pirmajā nodaļā tika sniegts vispārējais apskats аkсīzеѕ nοdοkļа рiеmērοšаnā akcīzes preču grupām. Otrajā nodaļā tika veikts akcīzes preču nelegālās aprites īpatnības statistiskais izvērtējumus. Un trešajā nodaļā ir ieteikti priekšlikumi akcīzes preču nelegālās aprites apkarošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti materiāli, atbilstoši tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 68 lpp. ietverti 7 attēli un 1 tabula, tika izmantoti 38 informācijas avoti.
Keywords nelegala preču aprite
Keywords in English Illegal Circulation of goods
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2017 15:29:52