Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionālā riska vadība ārpakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Operational Risk Management in an Outsourcing Company"
Autors Tatjana Tiščenko
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Gorbunova Kristīne, doc.(prakt.), Mg.oec., IEVF TAPPE katedra
Anotācija Maģistra darba autore ir Tatjana Tiščenko. Maģistra darba tēma ir Operacionālā riska vadība ārpakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darba zinātniskā vadītāja ir prof., Dr.oec. Irina Voronova. Darba pētījuma objekts ir ārpakalpojumu uzņēmums, pētījuma priekšmets ir operacionālā riska vadīšana ārpakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 38 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, 26 avoti angļu, 1 avots norvēģu un 1 avots krievu valodā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt operacionālā riska vadības programmu vienai ārpakalpojumu uzņēmuma nodaļai. Analītiskajā daļā ir veikts pētījuma objekta raksturojums – veikts tā mātes uzņēmuma pozīciju tirgū, nozares īpatnību un attīstības tendenču raksturojums; ārpakalpojumu attīstības tendenču pasaulē un Latvijā raksturojums; veikta pētījuma objekta stipro un vājo pušu analīze. Lietišķā pētījuma daļā ir raksturota operacionālā riska un tā vadības būtība; raksturoti risku vadības procesa galvenie elementi; veikta operacionālā riska novērošana un reģistrēšana ārpakalpojumu uzņēmumā; secināts par piemērotāko pieeju operacionālā riska vadības sistēmas izveidei. Praktisko aprēķinu daļā detalizēti raksturota uzņēmuma finanšu un grāmatvedības nodaļas struktūra un tās galveno uzdevumu apraksts, detalizēti aprakstīts viens process, veikta tā analīze un izstrādāta operacionālā riska vadības programma.
Atslēgas vārdi Operacionālais risks, ārpakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational risk, outsourcing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 13:26:26