Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Operacionālā riska vadība ārpakalpojumu uzņēmumā"
Title in English "Operational Risk Management in an Outsourcing Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Voronova Irina
Reviewer Gorbunova Kristīne, doc.(prakt.), Mg.oec., IEVF TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba autore ir Tatjana Tiščenko. Maģistra darba tēma ir Operacionālā riska vadība ārpakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darba zinātniskā vadītāja ir prof., Dr.oec. Irina Voronova. Darba pētījuma objekts ir ārpakalpojumu uzņēmums, pētījuma priekšmets ir operacionālā riska vadīšana ārpakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 38 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, 26 avoti angļu, 1 avots norvēģu un 1 avots krievu valodā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt operacionālā riska vadības programmu vienai ārpakalpojumu uzņēmuma nodaļai. Analītiskajā daļā ir veikts pētījuma objekta raksturojums – veikts tā mātes uzņēmuma pozīciju tirgū, nozares īpatnību un attīstības tendenču raksturojums; ārpakalpojumu attīstības tendenču pasaulē un Latvijā raksturojums; veikta pētījuma objekta stipro un vājo pušu analīze. Lietišķā pētījuma daļā ir raksturota operacionālā riska un tā vadības būtība; raksturoti risku vadības procesa galvenie elementi; veikta operacionālā riska novērošana un reģistrēšana ārpakalpojumu uzņēmumā; secināts par piemērotāko pieeju operacionālā riska vadības sistēmas izveidei. Praktisko aprēķinu daļā detalizēti raksturota uzņēmuma finanšu un grāmatvedības nodaļas struktūra un tās galveno uzdevumu apraksts, detalizēti aprakstīts viens process, veikta tā analīze un izstrādāta operacionālā riska vadības programma.
Keywords Operacionālais risks, ārpakalpojumi
Keywords in English Operational risk, outsourcing
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2017 13:26:26