Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Enerģētiskās koksnes ražošanas attīstības iespējas Latvijas reģionos"
Nosaukums angļu valodā "Production Opportunities of Short-Rotation Woody Biomass in Regions of Latvia"
Autors Pēteris Cepurnieks
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs T.Survilo
Recenzents Doc. R.Greitāne
Anotācija Darbā autors analizē enerģētikas sektora attīstību, veidojot enerģijas avotu daudzveidības klasifikāciju, analizē atsevišķu energoresursu negatīvo ietekmi uz vidi. Darbā apkopoti starptautiskā un Eiropas organizāciju politika un kā tā ietekmē saimnieciskās darbības kaitīgo ietekmi uz vidi. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas energobilance, novērtēti atjaunojamo energoresursu avotu nozīme un noteikts enerģētiskās koksnes ražošanas attīstības potenciāls. Izpētīts lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju struktūras izmaiņas. Trešajā daļā izpētot meža plantāciju un kokaugu stādījumu definīcijas noteiktas tās veidošanas nosacījumi un mērķa koku sugas. Izpētīta ātraudzīgo kokaugu īscirtmeta plantāciju veidošanas tehnoloģiskā shēma, kuras rezultātā noteikts kopējais aprites cikls un nepieciešamās saimnieciskās darbības, atsevišķās aprites cikla stadijās. Projekta daļā, pamatojoties uz aprites cikla tehnoloģiskās shēmas, tiek aprēķināti izdevumi plantāciju veidošanai, nepieciešamais stādmateriālu skaits, patstāvīgās izmaksas un peļņa. Izpētīts iespējamais finanšu atbalsts no Eiropas Savienības un no ārvalstu investoriem. Tiek atlasīti pieņemami zemesgabali Latvijas reģionos un aprēķināti scenāriji zemesgabala iegādei. Pētījumā noskaidrots, ka visizdevīgākie nosacījumi plantāciju veidošanai ir Kurzemes, Vidzemes, Latgales reģionos. Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Pēteris Cepurnieks. Maģistra darba vadītāja ir Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Dr.oec. Tatjana Survilo. Maģistra darba apjoms ir 90 lapaspuses, kas ietver 10 tabulas un 54 attēlus. Atslēgas vārdi: enerģētika, energoresursi, vide, koksne, plantācijas, Latvijas reģioni, lauksaimniecības izmantojamās zemes.
Atslēgas vārdi enerģētika, energoresursi, vide, koksne, plantācijas, Latvijas reģioni, lauksaimniecības izmantojamās zemes.
Atslēgas vārdi angļu valodā energy, energy resources, environment, timber, plantations, regions of Latvia, agricultural land.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2017 09:49:07