Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Enerģētiskās koksnes ražošanas attīstības iespējas Latvijas reģionos"
Title in English "Production Opportunities of Short-Rotation Woody Biomass in Regions of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor T.Survilo
Reviewer Doc. R.Greitāne
Abstract Darbā autors analizē enerģētikas sektora attīstību, veidojot enerģijas avotu daudzveidības klasifikāciju, analizē atsevišķu energoresursu negatīvo ietekmi uz vidi. Darbā apkopoti starptautiskā un Eiropas organizāciju politika un kā tā ietekmē saimnieciskās darbības kaitīgo ietekmi uz vidi. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas energobilance, novērtēti atjaunojamo energoresursu avotu nozīme un noteikts enerģētiskās koksnes ražošanas attīstības potenciāls. Izpētīts lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju struktūras izmaiņas. Trešajā daļā izpētot meža plantāciju un kokaugu stādījumu definīcijas noteiktas tās veidošanas nosacījumi un mērķa koku sugas. Izpētīta ātraudzīgo kokaugu īscirtmeta plantāciju veidošanas tehnoloģiskā shēma, kuras rezultātā noteikts kopējais aprites cikls un nepieciešamās saimnieciskās darbības, atsevišķās aprites cikla stadijās. Projekta daļā, pamatojoties uz aprites cikla tehnoloģiskās shēmas, tiek aprēķināti izdevumi plantāciju veidošanai, nepieciešamais stādmateriālu skaits, patstāvīgās izmaksas un peļņa. Izpētīts iespējamais finanšu atbalsts no Eiropas Savienības un no ārvalstu investoriem. Tiek atlasīti pieņemami zemesgabali Latvijas reģionos un aprēķināti scenāriji zemesgabala iegādei. Pētījumā noskaidrots, ka visizdevīgākie nosacījumi plantāciju veidošanai ir Kurzemes, Vidzemes, Latgales reģionos. Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Pēteris Cepurnieks. Maģistra darba vadītāja ir Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Dr.oec. Tatjana Survilo. Maģistra darba apjoms ir 90 lapaspuses, kas ietver 10 tabulas un 54 attēlus. Atslēgas vārdi: enerģētika, energoresursi, vide, koksne, plantācijas, Latvijas reģioni, lauksaimniecības izmantojamās zemes.
Keywords enerģētika, energoresursi, vide, koksne, plantācijas, Latvijas reģioni, lauksaimniecības izmantojamās zemes.
Keywords in English energy, energy resources, environment, timber, plantations, regions of Latvia, agricultural land.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2017 09:49:07