Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Jauno darbinieku adaptācijas procesa ekonomiskie aspekti uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Economic Aspects of Adaptation Process of New Employees at Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K. Gorbunova
Recenzents Lektore I. Ozoliņa-Ozola
Anotācija Maģistra darba mērķis: izpētīt adaptācijas procesa teorētiskās nostādnes, kā arī uzzināt uzņēmuma SIA “RIMI LATVIA” darbinieku viedokli par adaptācijas procesiem uzņēmumā. Kā arī pilnveidot darbinieku adaptācijas procesu. Teorētiskajā daļā apkopota teorētiskā bāze par cilvēkresursu vadīšanu, personāla mainības ietekmējošiem faktoriem, adaptācijas nozīmi jauno darbinieku attīstībā. Analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmuma SIA “RIMI LATVIA” izveidošanās vēsture, iekšējās un ārējās vides raksturojums, personāla vadības procesu izpēte. Praktiskājā daļā- veikta darbinieku mainības analīze, jauno darbinieku adaptācijas procesa izpēte, izveidota veikala RIMI LIELUPE darbinieku aptaujas analīze. Galvenie secinājumi un priekšlikumi saistīti ar jauno darbinieku adaptēšanās procesu pilnveidi uzņēmumā SIA “RIMI LATVIA”. Kopējais darba apjoms: 93 lpp, kurā iekļauta teoretiskā daļa (21 lpp), analītiskā daļa (27 lpp), praktiskā daļa (28 lpp), secinājumi un priekšlikumi (5 lpp), bibliogrāfiskais saraksts (3 lpp) un pielikumi (19 lpp). Maģistra darbā iekļautas 8 tabulas, 21 attēli, 1 formula, 9 pielikumi un 34 bibliogrāfiskie avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: periodika, elektroniskie resursi, mācību resursi, zinātniskie raksti, disertācijas.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, jauns darbinieks, adaptācijas process, efektīvs darbs.
Atslēgas vārdi angļu valodā buisnes, new employee, adaptation process, efective work.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 21:11:30