Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde tehnoloģiju jaunuzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Developing Marketing Strategy for Tech Startups
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Šis maģistra darbs ir par tehnoloģiju iesācējuzņēmumiem un to mārketingu. Pēdējā laikā iesācējuzņēmumiem kā jaunam uzņēmējdarbības modelim tiek pievērsts arvien vairāk uzmanības. Nav daudz pētījumu par dažādām iesācējuzņēmumu vadības funkcijām. Šajā maģistra darbā mēģināts saprast, kā tehnoloģiju iesācējuzņēmumi darbojas kā uzņēmējdarbības vienības, īpaši jau Eiropā, kā arī to, vai ir kādas atšķirības to attieksmē pret uzņēmuma mērķauditoriju salīdzinājumā ar tradicionālajiem uzņēmumiem. Šajā darbā lielāka uzmanība pievērsta mārketinga funkcijām, lai palīdzētu tehnoloģiju iesācējuzņēmumiem mārketinga stratēģijas izveidē. Pētījumā izmantoti esošie mārketinga un vadības modeļi, un tie tiek salīdzināti ar iesācējuzņēmumu vidi. Darbā analizētas mārketinga vadības un inovāciju ekspertu. Pētījumā apskatītas mūsdienu marketinga stratēģijas Eiropas tehnoloģiju iesācējuzņēmumos. Lai to izdarītu, pētījumam tika doti šādi mērķi – noteikt, cik lielu lomu Eiropas tehnoloģiju iesācējuzņēmumos spēlē inovācijas un zināšanu pārvaldība, izvērtēt galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras Eiropas tehnoloģiju iesācējuzņēmumi, un noteikt efektīvākās mūsdienu mārketinga stratēģijas Eiropas tehnoloģiju iesācējuzņēmumiem. Zinātniskās novitātes, kas radītas tehnoloģiju iesācējuzņēmumos, sniedz būtisku pienesumu pasaules un atsevišķu valstu ekonomikās. Darbā identificētas un sistematizētas tehnoloģiju iesācējuzņēmumu galvenās raksturiezīmes, lai varētu noteikt būtiskākos elementus, uz kuriem būtu jākoncentrējas, lai varētu izstrādāt labākas un efektīvākas mārketinga stratēģijas. Identificētas tehnoloģiju iesācējuzņēmumu šībrīža mārketinga stratēģijas un tendences, kā arī noteiktas un sīkāk aprakstītas šādu uzņēmumu iespēju robežas un izaicinājumi, piemēram, augstās izpētes izmaksas, straujā tehnoloģiju attīstība, un finansējuma pieejamība. Darbā noteikti un izskaidroti galvenie mārketinga stratēģijas izstrādes elementi. Mārketinga stratēģijas izveide apskatīta no darījumu un attiecību skatupunkta. Darbā arī noteikts, cik attīstītas ir mārketinga stratēģijas prakses Eiropas tehnoloģiju iesācējuzņēmumos.
Atslēgas vārdi tehnoloģiju, startup, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā technology, marketing, startup
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 15:03:04