Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārtikas ražošanas uzņēmuma inovāciju vadīšana"
Nosaukums angļu valodā "Innovation Management in a Food Manufacturing Company"
Autors Rita Rēpele
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Ozoliņš Modris, MBA, IEVF SPN vadītājs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 27 attēli un 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izprast inovāciju vadīšanas procesu pārtikas ražošanas uzņēmumā un izstrādāt priekšlikumus esošā produktu sortimenta uzlabošanai un jaunu produktu ieviešanai un virzīšanai Latvijas tirgū. 1. daļā aplūkota ekonomiskā situācija Latvijā, pārtikas nozares un saldumu un uzkodu apakšnozares stāvoklis un inovāciju līmenis tajā, patēriņa tendences, patērētāju tipi, iepakojuma elementu analīze, kā arī atbalsta programmas pārtikas ražošanas uzņēmumiem. 2. daļā ir aplūkoti dažādi inovāciju vadīšanas aspekti, pamatnostādnes un kategorijas, inovāciju vadīšanas sistematizēšanas iespējas, produktu dzīves cikls un ar to saistītās darbības, inovāciju ieviešanas kanāli, kā arī aptauja par patērētāju paradumiem saistībā ar saldumiem un uzkodām. 3. daļā veikta pārtikas ražošanas uzņēmuma analīze pēc dažādām metodēm. Piedāvāti tā darbības sistematizēšanas priekšlikumi un aprakstītas idejas par inovatīvu produktu vadīšanu uzņēmumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Pārtikas patēriņa tirgus ir mainīgs, un to ietekmē dažādas tendences, tāpēc ražotājiem ir jārada inovācijas, kas atbilst pieprasījumam. Lai šis process būtu veiksmīgs, uzņēmumos nepieciešams veikt inovāciju vadīšanu strukturizējot un standartizējot veicamās darbības.
Atslēgas vārdi Inovāciju vadīšana; pārtikas ražošana; patēriņa paradumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation management; food manufacturing; consumption habits
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 11:54:12