Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Latvijas teritorijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvu ekonomiskā novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Economic Assessment of Latvia’s Territory Nuclear Safety and Perspectives on Nuclear Energy"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K. Gorbunova
Recenzents Asoc.prof. J. Eriņa
Anotācija Maģistra darba temats: Latvijas teritorijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvu ekonomiskā novērtēšana. Maģistra darba autors: Jānis Zvirgzdiņš, RTU. Maģistra darba vadītāja: Kristīne Gorbunova, Mg. oec., RTU pr. doc. Maģistra darbā tika pētītas Latvijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvas, ņemot vērā virkni faktoru: Latvijas energoresursu potenciālu, Baltijas kodolenerģētikas raksturojumu, kodolavāriju seku prognozēšanu un pārvaldīšanu un Latvijas enerģētikas nozares nākotnes perspektīvas. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā darba autors veica energoresursu, radiācijas un radiācijas drošības raksturojumu, padziļināti izpētot kodolenerģētikas priekšrocības un trūkumus, izvērtēja Černobiļas un Fukušimas katastrofu ietekmi un izpētīja radiācijas drošības un kodoldrošības preventīvos pasākumus. Otrajā daļā darba autors novērtēja kodolenerģētikas situāciju Eiropā, izpētīja Latvijas kodolenerģētikas perspektīvas un analizēja Ignalinas atomelektrostacijas ietekmi uz Lietuvas enerģētiku un ekonomiku. Trešajā daļā ar programmas ARGOS palīdzību tika veikta kodolavāriju seku prognozēšana, pieņemot, ka notiek radioaktīvu vielu noplūde kādai no Latvijai tuvākajām atomelektrostacijām Zviedrijā, Somijā un Krievijā. Tika veikta Latvijas kodolavārijas pārvaldīšanas resursu un pakalpojumu ekonomiskā analīze. Ceturtajā daļā darba autors izpētīja Latvijas makroekonomiskos rādītājus, veica Latvijas enerģētikas nākotnes perspektīvu analīzi un sabiedrības viedokļa par kodolenerģiju un radiācijas drošību Latvijā noskaidrošanu ar aptaujas anketas palīdzību. Maģistra darba beigās tik izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi par kodolenerģētikas un kodoldrošības perspektīvām Latvijā. Darba kopējais apjoms ir 120 lappuses, tajā skaitā 32 tabulas, 60 attēli, 4 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 95 literatūras avotiem. Atslēgvārdi: kodolenerģija, kodoldrošība, kodolavārija, atomelektrostacija, enerģētika, elektroenerģija, energoresursi.
Atslēgas vārdi kodolenerģija, kodoldrošība, kodolavārija, atomelektrostacija, enerģētika, elektroenerģija, energoresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā nuclear energy, nuclear safety, nuclear accident, nuclear power plant, energy, electricity, energy resources
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2017 11:02:23