Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Latvijas teritorijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvu ekonomiskā novērtēšana"
Title in English "Economic Assessment of Latvia’s Territory Nuclear Safety and Perspectives on Nuclear Energy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K. Gorbunova
Reviewer Asoc.prof. J. Eriņa
Abstract Maģistra darba temats: Latvijas teritorijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvu ekonomiskā novērtēšana. Maģistra darba autors: Jānis Zvirgzdiņš, RTU. Maģistra darba vadītāja: Kristīne Gorbunova, Mg. oec., RTU pr. doc. Maģistra darbā tika pētītas Latvijas kodoldrošības un kodolenerģētikas perspektīvas, ņemot vērā virkni faktoru: Latvijas energoresursu potenciālu, Baltijas kodolenerģētikas raksturojumu, kodolavāriju seku prognozēšanu un pārvaldīšanu un Latvijas enerģētikas nozares nākotnes perspektīvas. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā darba autors veica energoresursu, radiācijas un radiācijas drošības raksturojumu, padziļināti izpētot kodolenerģētikas priekšrocības un trūkumus, izvērtēja Černobiļas un Fukušimas katastrofu ietekmi un izpētīja radiācijas drošības un kodoldrošības preventīvos pasākumus. Otrajā daļā darba autors novērtēja kodolenerģētikas situāciju Eiropā, izpētīja Latvijas kodolenerģētikas perspektīvas un analizēja Ignalinas atomelektrostacijas ietekmi uz Lietuvas enerģētiku un ekonomiku. Trešajā daļā ar programmas ARGOS palīdzību tika veikta kodolavāriju seku prognozēšana, pieņemot, ka notiek radioaktīvu vielu noplūde kādai no Latvijai tuvākajām atomelektrostacijām Zviedrijā, Somijā un Krievijā. Tika veikta Latvijas kodolavārijas pārvaldīšanas resursu un pakalpojumu ekonomiskā analīze. Ceturtajā daļā darba autors izpētīja Latvijas makroekonomiskos rādītājus, veica Latvijas enerģētikas nākotnes perspektīvu analīzi un sabiedrības viedokļa par kodolenerģiju un radiācijas drošību Latvijā noskaidrošanu ar aptaujas anketas palīdzību. Maģistra darba beigās tik izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi par kodolenerģētikas un kodoldrošības perspektīvām Latvijā. Darba kopējais apjoms ir 120 lappuses, tajā skaitā 32 tabulas, 60 attēli, 4 pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 95 literatūras avotiem. Atslēgvārdi: kodolenerģija, kodoldrošība, kodolavārija, atomelektrostacija, enerģētika, elektroenerģija, energoresursi.
Keywords kodolenerģija, kodoldrošība, kodolavārija, atomelektrostacija, enerģētika, elektroenerģija, energoresursi
Keywords in English nuclear energy, nuclear safety, nuclear accident, nuclear power plant, energy, electricity, energy resources
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.12.2017 11:02:23