Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes modeļa pilnveide E-pakalpojumu jomā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Service Quality Model in the Field of E-services"
Autors Kārlis Atvars
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Survilo Tatjana, asoc.prof., Dr.oec., IEVF TAPPE katedra
Anotācija Atvars, K. Klientu apkalpošanas kvalitātes modeļa pilnveide e-pakalpojumu jomā: Maģistra darbs/ K. Atvars –Rīga: RTU IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 11 tabulas, 3 formulas, pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 30 angļu valodā, no kuriem 14 ir zinātniskie raksti. Darba mērķis ir veicot e-pakalpojumu analīzi, izstrādāt priekšlikumus klientu apkalpošanas modeļa pilnveidošanai. Darbs tika izstrādāts trīs daļās, no kurām: Analītiskā daļā – apskatītas pastāvošās tendences e-finanšu jomā, noskaidrota klientu apkalpošanas nozīme un ietekme uzņēmumos, veikta klientu apkalpošanas novērtēšana uzņēmumā SIA „Ibanpay”. Lietišķā pētījuma daļā – izvērtēta klientu apkalpošanas novērtēšanas nozīme uzņēmumos, apskatīti un aprakstīti dažādu autoru piedāvātie kvalitātes modeļi novērtēšanas veikšanai, prezentēts autora veidots modelis kā arī veikta uzņēmuma SIA „Ibanpay” klientu anketēšana. Pētījuma aprēķinu daļā – veikta vispārējā uzņēmuma analīze un aprakstīti e-pakalpojumu darbības procesi, veikta klientu anketēšanas rezultātu apstrāde un iegūto datu implementēšana autora pilnveidotajā modelī, vērtēta modeļa darbība, izdarīti secinājumi par atklātajām e-pakalpojuma nepilnībām, sniegti priekšlikumi problēmu risināšanai un izveidots klientu apkalpošanas standarts. Pētījuma rezultātā izveidoti 17 secinājumi un 4 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi e-pakalpojumi, apkalpošanas kvalitāte, kvalitātes modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā e-services, service quality, models of quality
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2017 22:00:28