Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Klientu apkalpošanas kvalitātes modeļa pilnveide E-pakalpojumu jomā"
Title in English "Improvement of Customer Service Quality Model in the Field of E-services"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Survilo Tatjana, asoc.prof., Dr.oec., IEVF TAPPE katedra
Abstract Atvars, K. Klientu apkalpošanas kvalitātes modeļa pilnveide e-pakalpojumu jomā: Maģistra darbs/ K. Atvars –Rīga: RTU IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 11 tabulas, 3 formulas, pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 30 angļu valodā, no kuriem 14 ir zinātniskie raksti. Darba mērķis ir veicot e-pakalpojumu analīzi, izstrādāt priekšlikumus klientu apkalpošanas modeļa pilnveidošanai. Darbs tika izstrādāts trīs daļās, no kurām: Analītiskā daļā – apskatītas pastāvošās tendences e-finanšu jomā, noskaidrota klientu apkalpošanas nozīme un ietekme uzņēmumos, veikta klientu apkalpošanas novērtēšana uzņēmumā SIA „Ibanpay”. Lietišķā pētījuma daļā – izvērtēta klientu apkalpošanas novērtēšanas nozīme uzņēmumos, apskatīti un aprakstīti dažādu autoru piedāvātie kvalitātes modeļi novērtēšanas veikšanai, prezentēts autora veidots modelis kā arī veikta uzņēmuma SIA „Ibanpay” klientu anketēšana. Pētījuma aprēķinu daļā – veikta vispārējā uzņēmuma analīze un aprakstīti e-pakalpojumu darbības procesi, veikta klientu anketēšanas rezultātu apstrāde un iegūto datu implementēšana autora pilnveidotajā modelī, vērtēta modeļa darbība, izdarīti secinājumi par atklātajām e-pakalpojuma nepilnībām, sniegti priekšlikumi problēmu risināšanai un izveidots klientu apkalpošanas standarts. Pētījuma rezultātā izveidoti 17 secinājumi un 4 priekšlikumi.
Keywords e-pakalpojumi, apkalpošanas kvalitāte, kvalitātes modeļi
Keywords in English e-services, service quality, models of quality
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 22:00:28