Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Zināšanu vadības procesa pilnveide dalīto pakalpojumu centrā "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Knowledge Management Process in a Shared Service Center"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Straujuma Anita, Mg.oec., IEVF doktorante
Anotācija Vītola L. Zināšanu vadības procesa pilnveide dalīto pakalpojumu centrā: Maģistra darbs/ L. Vītola, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi, priekšlikumi un 3 pielikumi. Darba apjoms ir 99 lpp. bez pielikumiem, tajā iekļauti 32 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti - 8 latviešu un 31 angļu valodā. Darba mērķis ir, izmantojot zināšanu vadības teorētisko aspektu analīzi, izstrādāt ieteikumus zināšanu vadības procesa pilnveidošanai SEB bankas dalīto pakalpojumu centrā. Analītiskajā daļā tika veikta dalīto pakalpojumu jomas attīstības izpēte pasaulē un Latvijā, identificētas dalīto pakalpojumu uzņēmuma galvenās priekšrocības un zināšanu vadības pieaugošā loma tajos. Tika pētīta zināšanu pārvaldības nozīme uzņēmuma konkurētspējas un vērtības pieauguma radīšanā, kā arī pētīta pasaules prakse zināšanu vadībā, salīdzinot vairāku uzņēmumu zināšanu vadības pieejas. Lietišķā pētījuma daļā tika veikta zināšanu vadības teorētisko aspektu izpēte un noteikta SEB bankas dalīto pakalpojumu centra atbilstība teorētiskajiem zināšanu vadības principiem, tika pētīts zināšanu vadības process, komponenti un barjeras zināšanu vadībai, kā arī veikta SEB bankas dalīto pakalpojumu centra izpēte no zināšanu vadības viedokļa. Šajā nodaļā tika pētīti divi zināšanu vadības teorētiskie modeļi un izstrādāta aptaujas pētījuma metodoloģija maģistra darba aprēķinu daļai. Pētījuma aprēķinu daļā tika veikta aptaujas rezultātu apkopošana un izpēte un, balstoties uz tās rezultātiem, pētītajiem teorētiskajiem aspektiem, kā arī SEB bankas dalīto pakalpojumu centra uzņēmuma pētījuma rezultātiem, tika izveidots uzņēmuma zināšanu vadības procesa modelis un aprakstīta tā ieviešana, kā arī izstrādāti praktiski ieteikumi zināšanu vadības procesa pilnveidošanai SEB bankas dalīto pakalpojumu centrā un noteikti galvenie ieguvumi no šo ieteikumu realizācijas.
Atslēgas vārdi Zināšanu vadība, dalīto pakalpojumu centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge management, Shared Service centers
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2017 21:54:32