Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Zināšanu vadības procesa pilnveide dalīto pakalpojumu centrā "
Title in English "Improvement of the Knowledge Management Process in a Shared Service Center"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Straujuma Anita, Mg.oec., IEVF doktorante
Abstract Vītola L. Zināšanu vadības procesa pilnveide dalīto pakalpojumu centrā: Maģistra darbs/ L. Vītola, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi, priekšlikumi un 3 pielikumi. Darba apjoms ir 99 lpp. bez pielikumiem, tajā iekļauti 32 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti - 8 latviešu un 31 angļu valodā. Darba mērķis ir, izmantojot zināšanu vadības teorētisko aspektu analīzi, izstrādāt ieteikumus zināšanu vadības procesa pilnveidošanai SEB bankas dalīto pakalpojumu centrā. Analītiskajā daļā tika veikta dalīto pakalpojumu jomas attīstības izpēte pasaulē un Latvijā, identificētas dalīto pakalpojumu uzņēmuma galvenās priekšrocības un zināšanu vadības pieaugošā loma tajos. Tika pētīta zināšanu pārvaldības nozīme uzņēmuma konkurētspējas un vērtības pieauguma radīšanā, kā arī pētīta pasaules prakse zināšanu vadībā, salīdzinot vairāku uzņēmumu zināšanu vadības pieejas. Lietišķā pētījuma daļā tika veikta zināšanu vadības teorētisko aspektu izpēte un noteikta SEB bankas dalīto pakalpojumu centra atbilstība teorētiskajiem zināšanu vadības principiem, tika pētīts zināšanu vadības process, komponenti un barjeras zināšanu vadībai, kā arī veikta SEB bankas dalīto pakalpojumu centra izpēte no zināšanu vadības viedokļa. Šajā nodaļā tika pētīti divi zināšanu vadības teorētiskie modeļi un izstrādāta aptaujas pētījuma metodoloģija maģistra darba aprēķinu daļai. Pētījuma aprēķinu daļā tika veikta aptaujas rezultātu apkopošana un izpēte un, balstoties uz tās rezultātiem, pētītajiem teorētiskajiem aspektiem, kā arī SEB bankas dalīto pakalpojumu centra uzņēmuma pētījuma rezultātiem, tika izveidots uzņēmuma zināšanu vadības procesa modelis un aprakstīta tā ieviešana, kā arī izstrādāti praktiski ieteikumi zināšanu vadības procesa pilnveidošanai SEB bankas dalīto pakalpojumu centrā un noteikti galvenie ieguvumi no šo ieteikumu realizācijas.
Keywords Zināšanu vadība, dalīto pakalpojumu centrs
Keywords in English Knowledge management, Shared Service centers
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 21:54:32