Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Datu aizsardzības problēmas un perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Issues and Prospects of Data Protection in Latvia"
Autors Juris Rožkalns
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Minkevičs Vladislavs
Recenzents Kozlovskis Konstantins, asoc.prof., Dr.oec., UFE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: JURIS ROŽKALNS Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: M.sc. Vladislavs Minkevičs Bakalaura darba temats: Datu aizsardzības problēmas un perspektīvas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā un praktiskā, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 21. tabula, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 literatūras avoti.. Darbam pievienoti 14 pielikumu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: • Datu digitālais formāts ir nedrošs, un tiem ir nepieciešama aizsardzība. • Nozare ir ļoti perspektīva un strauji attīstās. • Visparējās Datu Aizsardzības Regulas(GDPR)ietekmē, ir novērojams datu apstrādes speciālistu trūkums. • Jāpievērš uzmanība juridiskiem un administratīvajiem procesuāliem jautājumiem attiecībā uz personas datu apstrād. • Tehnisko prasību jautājumi nav pietiekošā līmenī formulēti normatīvajos dokumentos. • Regulas ieviešana ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus kā valsts iestādes, kas izjutīs speciālistu trūkumu, jo nevarēs konkurēt ar algām lielajos uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijām. • Šī brīža tehniskie risinājumi ir balstīti uz licencēm, kas prasa lielus sākotnējos izdevumus. • Datu apstrades speciālistu pakalpojumu pieprasījums un piedāvājums: + Datu apstrādes speciālistu piedāvājums + Datu aizsardzības tehniskie risinājumi + Pārziņu: valstsun pašvaldības iestāžu segmentēšana, Uzņēmumu segnmentēšana pēc nozares, teritorijas un darbības rādītājiem (darbinieku skaita, apgrozījuma, rentabilitātes).
Atslēgas vārdi Fizisku Personas Datu Aizsardzības Likums, Speciālists, Datu Valsts Inspekcija, Vispārējā Datu Aizsasrdzības Regula, Pārzinis, Ministru Kabineta , MK noteikumi nr. 40, 216, 442, VPN, SSL, Ugunsmūris, ugnssiena, Datu drošība, Gada pārskats , Uzņēmumu reģistrs, B2B, segmentēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā General Data Protection Regulation, GDPR, Data Protection Officer, DPO, Regulations of Minister Cabinet, Mc nr. 40, 216, 442, VPN, SSL, Firewall, Data security, Data State Inspectorate, DVI , Enterprice Register, segmentation B2B
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2017 21:09:45