Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Datu aizsardzības problēmas un perspektīvas Latvijā"
Title in English "Issues and Prospects of Data Protection in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Minkevičs Vladislavs
Reviewer Kozlovskis Konstantins, asoc.prof., Dr.oec., UFE katedra
Abstract Bakalaura darba autors: JURIS ROŽKALNS Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: M.sc. Vladislavs Minkevičs Bakalaura darba temats: Datu aizsardzības problēmas un perspektīvas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā un praktiskā, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 21. tabula, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 literatūras avoti.. Darbam pievienoti 14 pielikumu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: • Datu digitālais formāts ir nedrošs, un tiem ir nepieciešama aizsardzība. • Nozare ir ļoti perspektīva un strauji attīstās. • Visparējās Datu Aizsardzības Regulas(GDPR)ietekmē, ir novērojams datu apstrādes speciālistu trūkums. • Jāpievērš uzmanība juridiskiem un administratīvajiem procesuāliem jautājumiem attiecībā uz personas datu apstrād. • Tehnisko prasību jautājumi nav pietiekošā līmenī formulēti normatīvajos dokumentos. • Regulas ieviešana ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus kā valsts iestādes, kas izjutīs speciālistu trūkumu, jo nevarēs konkurēt ar algām lielajos uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijām. • Šī brīža tehniskie risinājumi ir balstīti uz licencēm, kas prasa lielus sākotnējos izdevumus. • Datu apstrades speciālistu pakalpojumu pieprasījums un piedāvājums: + Datu apstrādes speciālistu piedāvājums + Datu aizsardzības tehniskie risinājumi + Pārziņu: valstsun pašvaldības iestāžu segmentēšana, Uzņēmumu segnmentēšana pēc nozares, teritorijas un darbības rādītājiem (darbinieku skaita, apgrozījuma, rentabilitātes).
Keywords Fizisku Personas Datu Aizsardzības Likums, Speciālists, Datu Valsts Inspekcija, Vispārējā Datu Aizsasrdzības Regula, Pārzinis, Ministru Kabineta , MK noteikumi nr. 40, 216, 442, VPN, SSL, Ugunsmūris, ugnssiena, Datu drošība, Gada pārskats , Uzņēmumu reģistrs, B2B, segmentēšana
Keywords in English General Data Protection Regulation, GDPR, Data Protection Officer, DPO, Regulations of Minister Cabinet, Mc nr. 40, 216, 442, VPN, SSL, Firewall, Data security, Data State Inspectorate, DVI , Enterprice Register, segmentation B2B
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 21:09:45