Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "Perspectives of Sustainable Development of Vārkava Region"
Autors Sabīne Stivriška
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U.Kamols
Recenzents Lektore I.Pavlova
Anotācija Maģistra darba “Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Sabīne Stivriška. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt Vārkavas novada attīstību un izstrādāt trīs priekšlikumus tā ilgtspējīgai attīstībai. Maģistra darbs tiek strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek raksturots reģionu, administratīvo teritoriju un reģionālās attīstības jēdziens un raksturoti reģionu iespējamie modeļi. Otrajā daļā tiek veikta Vārkavas novada analīze. Aprēķināta Vārkavas novada iedzīvotāju skaita prognoze turpmākajiem astoņiem gadiem. Izpētīti Vārkavas novada sociālekonomiskie rādītāji un salīdzināti ar Zilupes un Aglonas novadiem. Veikta Vārkavas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja un pašvaldības priekšsēdētājas intervija, ar mērķi noskaidrot novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas. Tiek secināts, ka novadam ir nepieciešams optimizēt pašvaldības darbu, attīstīt lauksaimniecību un piedāvāt iedzīvotājiem kultūras un dažādu pakalpojumu sniegšanas vietu. Trešajā daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi ilgtspējīgai novada attīstībai, balstoties uz darba iepriekšējo daļas analizēto informāciju. Maģistra darba apjoms ir 110.lpp, t.sk. 11 tabulas, 29 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi : ilgtspējīga attīstība, reģions, administratīvā teritorija, Vārkavas novads
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable development, region, administrative territories, Vārkavas region.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2017 15:54:11