Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas"
Title in English "Perspectives of Sustainable Development of Vārkava Region"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor U.Kamols
Reviewer Lektore I.Pavlova
Abstract Maģistra darba “Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Sabīne Stivriška. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt Vārkavas novada attīstību un izstrādāt trīs priekšlikumus tā ilgtspējīgai attīstībai. Maģistra darbs tiek strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek raksturots reģionu, administratīvo teritoriju un reģionālās attīstības jēdziens un raksturoti reģionu iespējamie modeļi. Otrajā daļā tiek veikta Vārkavas novada analīze. Aprēķināta Vārkavas novada iedzīvotāju skaita prognoze turpmākajiem astoņiem gadiem. Izpētīti Vārkavas novada sociālekonomiskie rādītāji un salīdzināti ar Zilupes un Aglonas novadiem. Veikta Vārkavas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja un pašvaldības priekšsēdētājas intervija, ar mērķi noskaidrot novada ilgtspējīgas attīstības perspektīvas. Tiek secināts, ka novadam ir nepieciešams optimizēt pašvaldības darbu, attīstīt lauksaimniecību un piedāvāt iedzīvotājiem kultūras un dažādu pakalpojumu sniegšanas vietu. Trešajā daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi ilgtspējīgai novada attīstībai, balstoties uz darba iepriekšējo daļas analizēto informāciju. Maģistra darba apjoms ir 110.lpp, t.sk. 11 tabulas, 29 attēli un 4 pielikumi.
Keywords : ilgtspējīga attīstība, reģions, administratīvā teritorija, Vārkavas novads
Keywords in English sustainable development, region, administrative territories, Vārkavas region.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.12.2017 15:54:11