Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Latvijas veselības aprūpes finansēšanas problēmas un to risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Latvian Health Care Financing Problems and their Solutions"
Autors Anastasija Špoģe
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs M. Šenfelde
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba autore: Anastasija Špoģe. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Maģistra darba temats: “Latvijas veselības aprūpes finansēšanas problēmas un to risinājumi”. Maģistra darba apjoms: 71 lapa, kurās ietvertas 3 tabulas un 15 attēli. Darba teorētiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām, analītiskā daļa – no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām un praktiskā daļa no 1 nodaļas. Maģistra darbā ir izmantoti 65 literatūras avoti. Maģistra darbā ir izpētīti veselības aprūpes finansēšanas modeļi Latvijā un pasaulē. Darbā ir analizēta Latvijas veselības aprūpes finansēšanas sistēma, nosauktas šī brīža aktuālākās problēmas veselības aprūpē un sniegti priekšlikumi veselības aprūpes finansēšanas sistēmas optimizēšanai. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Latvija piešķir vienu no mazākajiem finansējumiem veselības aprūpei Eiropā, tādēļ ir radušās tādas problēmas kā veselības aprūpes speciālistu trūkums, veselības aprūpes speciālistu un izmeklējumu nepieejamība rindu dēļ, kā arī augsti iedzīvotāju tiešie maksājumi par veselības aprūpi. Tāpat ir secināts, ka lielākā daļa Latvijas veselības aprūpes finansēšanu raksturojošo rādītāju ir zemāki par Eiropas valstu vidējo līmeni. Maģistra darbā ir sniegts Latvijas Veselības ministrijas piedāvāto veselības aprūpes finansēšanas modeļu kritisks izvērtējums un sniegti priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanai.
Atslēgas vārdi veselība, aprūpe, finansēšana, modelis, sistēma, problēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā health, care, financing, model, system, problems.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2017 20:06:01