Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Latvijas veselības aprūpes finansēšanas problēmas un to risinājumi"
Title in English "Latvian Health Care Financing Problems and their Solutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M. Šenfelde
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Maģistra darba autore: Anastasija Špoģe. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Maģistra darba temats: “Latvijas veselības aprūpes finansēšanas problēmas un to risinājumi”. Maģistra darba apjoms: 71 lapa, kurās ietvertas 3 tabulas un 15 attēli. Darba teorētiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām, analītiskā daļa – no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām un praktiskā daļa no 1 nodaļas. Maģistra darbā ir izmantoti 65 literatūras avoti. Maģistra darbā ir izpētīti veselības aprūpes finansēšanas modeļi Latvijā un pasaulē. Darbā ir analizēta Latvijas veselības aprūpes finansēšanas sistēma, nosauktas šī brīža aktuālākās problēmas veselības aprūpē un sniegti priekšlikumi veselības aprūpes finansēšanas sistēmas optimizēšanai. Pētījuma gaitā tika secināts, ka Latvija piešķir vienu no mazākajiem finansējumiem veselības aprūpei Eiropā, tādēļ ir radušās tādas problēmas kā veselības aprūpes speciālistu trūkums, veselības aprūpes speciālistu un izmeklējumu nepieejamība rindu dēļ, kā arī augsti iedzīvotāju tiešie maksājumi par veselības aprūpi. Tāpat ir secināts, ka lielākā daļa Latvijas veselības aprūpes finansēšanu raksturojošo rādītāju ir zemāki par Eiropas valstu vidējo līmeni. Maģistra darbā ir sniegts Latvijas Veselības ministrijas piedāvāto veselības aprūpes finansēšanas modeļu kritisks izvērtējums un sniegti priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanai.
Keywords veselība, aprūpe, finansēšana, modelis, sistēma, problēmas.
Keywords in English health, care, financing, model, system, problems.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.12.2017 20:06:01