Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgās attīstības principu integrēšana dzīvojamo māju atjaunošanā
Nosaukums angļu valodā Integrating sustainability principles in the renovation of residential buildings
Autors Linda Auziņa
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Jurijs Grizāns
Anotācija Ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku atjaunošanā veltītais maģistra darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Problēmas analītiskā apskata daļa ietver ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu nozīmes dzīvojamo ēku atjaunošanā analīzi, ilgtspējīgas attīstības būtiskāko problēmu apskatu, ekoloģiskās pēdas analīzi un saistību ar dzīvojamo ēku atjaunošanu, kā arī Latvijas dzīvojamo ēku attīstības novērtējumu un ar mājokļa uzturēšanu saistīto izmaksu dinamiku salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Apkopojot informāciju no zinātniskās literatūras avotiem, teorētiskajā daļā izklāstīti dzīvojamo ēku atjaunošanas teorētiskie aspekti, apskatīta tirgus dalībnieku loma dzīvojamo ēku atjaunošanā, kā arī analizēti atjaunošanas projektu pozitīvie un negatīvie aspekti, t.sk. valsts un Eiropas atbalsts dzīvojamo ēku atjaunošanai. Praktiskajā daļā detalizēti veikta nozares analīze, aprakstīta mājsaimniecību loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, vērtēti ēku atjaunošanas finanšu aspekti, analizētas Latvijas un Eiropas Savienības stratēģijas dzīvojamo ēku atjaunošanas kontekstā un piedāvāti risinājumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai ikdienas procesos. Darba projekta daļā apskatīti dzīvojamās ēkas Biķernieku ielā 93, 2.korpuss tehniskie aspekti un ēkas atjaunošanas iespējas, tiek izvērtētas finansējuma piesaistes iespējas un veikti atbilstoši aprēķini, kā arī tiek piedāvāti risinājumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku pārvaldīšanā. Secināts, ka maģistra darba hipotēzi – integrējot ilgtspējīgas attīstības principus dzīvojamo ēku atjaunošanā, mājsaimniecību izdevumi un ekoloģiskās pēdas lielums samazināsies, apstiprina ilgtspējīgas attīstības principu trīs aspektu – sociālā, ekonomiskā un vides, atbilstība ēku atjaunošanas būtībai un savienojamība. Sniegti priekšlikumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku atjaunošanā. Darbam ir 107 lpp., t.sk. 11 tabulas un 32 attēli, kā arī 86 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ilgtspēja, ilgtspējīga attīstība, ēku atjaunošana
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, sustainable development, renovation of residental buildings
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2017 07:12:44