Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgās attīstības principu integrēšana dzīvojamo māju atjaunošanā
Title in English Integrating sustainability principles in the renovation of residential buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Jurijs Grizāns
Abstract Ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku atjaunošanā veltītais maģistra darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Problēmas analītiskā apskata daļa ietver ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu nozīmes dzīvojamo ēku atjaunošanā analīzi, ilgtspējīgas attīstības būtiskāko problēmu apskatu, ekoloģiskās pēdas analīzi un saistību ar dzīvojamo ēku atjaunošanu, kā arī Latvijas dzīvojamo ēku attīstības novērtējumu un ar mājokļa uzturēšanu saistīto izmaksu dinamiku salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Apkopojot informāciju no zinātniskās literatūras avotiem, teorētiskajā daļā izklāstīti dzīvojamo ēku atjaunošanas teorētiskie aspekti, apskatīta tirgus dalībnieku loma dzīvojamo ēku atjaunošanā, kā arī analizēti atjaunošanas projektu pozitīvie un negatīvie aspekti, t.sk. valsts un Eiropas atbalsts dzīvojamo ēku atjaunošanai. Praktiskajā daļā detalizēti veikta nozares analīze, aprakstīta mājsaimniecību loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, vērtēti ēku atjaunošanas finanšu aspekti, analizētas Latvijas un Eiropas Savienības stratēģijas dzīvojamo ēku atjaunošanas kontekstā un piedāvāti risinājumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai ikdienas procesos. Darba projekta daļā apskatīti dzīvojamās ēkas Biķernieku ielā 93, 2.korpuss tehniskie aspekti un ēkas atjaunošanas iespējas, tiek izvērtētas finansējuma piesaistes iespējas un veikti atbilstoši aprēķini, kā arī tiek piedāvāti risinājumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku pārvaldīšanā. Secināts, ka maģistra darba hipotēzi – integrējot ilgtspējīgas attīstības principus dzīvojamo ēku atjaunošanā, mājsaimniecību izdevumi un ekoloģiskās pēdas lielums samazināsies, apstiprina ilgtspējīgas attīstības principu trīs aspektu – sociālā, ekonomiskā un vides, atbilstība ēku atjaunošanas būtībai un savienojamība. Sniegti priekšlikumi ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai dzīvojamo ēku atjaunošanā. Darbam ir 107 lpp., t.sk. 11 tabulas un 32 attēli, kā arī 86 literatūras avoti.
Keywords ilgtspēja, ilgtspējīga attīstība, ēku atjaunošana
Keywords in English sustainability, sustainable development, renovation of residental buildings
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.12.2017 07:12:44