Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās plānošanas analīze un pilnveidošanas iespējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Strategic planning analysis and opportunities for improvement in a real estate management company
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Rihards Ģederts
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Stratēģiskās plānošanas analīze un pilnveidošanas iespējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis, ir pamatojoties uz stratēģiskās plānošanas teorētiskajiem aspektiem, Rīgas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares un uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi, novērtēt un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares uzņēmuma darbības stratēģijas pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai definētie darba uzdevumi: 1. Veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares analīzi. 2. Izpētīt stratēģiskās plānošanas teorētiskos aspektus. 3. Veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi, izstrādāt SVID matricu un veikt risku analīzi. 4. Novērtēt uzņēmuma darbības stratēģiju un izstrādāt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek aplūkota nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozare, to ietekmējošais normatīvais regulējums un būtiskākās nozares problēmas. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek aplūkots stratēģijas jēdziens, to ietekmējošie faktori un aprakstītas trīs uzņēmējdarbības stratēģijas. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek aprakstīta nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides analīze un uzņēmuma stratēģijas analīze, kā arī sniegti priekšlikumi stratēģijas pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp, tajā ir izmantoti 30 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 13 attēli, 18 tabulas, 1 formula un darbam ir pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Stratēģiskā plānošana ir vērsta uz uzņēmuma mērķu izvirzīšanu, lai tiektos uz attīstību ņemot vērā uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmi. Veiksmīgas stratēģijas izstrāde palīdz uzņēmumam, kā vienotam mehānismam pakāpeniski tiekties uz nosprausto nākotnes mērķi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic planning is focused on setting company’s objectives, taking into account environmental factors which impact company’s development. Successful strategy helps the company to work as a single mechanism to achieve future goals.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2017 21:00:13