Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Stratēģiskās plānošanas analīze un pilnveidošanas iespējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā
Title in English Strategic planning analysis and opportunities for improvement in a real estate management company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Rihards Ģederts
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Stratēģiskās plānošanas analīze un pilnveidošanas iespējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis, ir pamatojoties uz stratēģiskās plānošanas teorētiskajiem aspektiem, Rīgas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares un uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi, novērtēt un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares uzņēmuma darbības stratēģijas pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai definētie darba uzdevumi: 1. Veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozares analīzi. 2. Izpētīt stratēģiskās plānošanas teorētiskos aspektus. 3. Veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi, izstrādāt SVID matricu un veikt risku analīzi. 4. Novērtēt uzņēmuma darbības stratēģiju un izstrādāt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek aplūkota nekustamā īpašuma pārvaldīšanas nozare, to ietekmējošais normatīvais regulējums un būtiskākās nozares problēmas. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek aplūkots stratēģijas jēdziens, to ietekmējošie faktori un aprakstītas trīs uzņēmējdarbības stratēģijas. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek aprakstīta nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides analīze un uzņēmuma stratēģijas analīze, kā arī sniegti priekšlikumi stratēģijas pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp, tajā ir izmantoti 30 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 13 attēli, 18 tabulas, 1 formula un darbam ir pievienoti 7 pielikumi.
Keywords Stratēģiskā plānošana ir vērsta uz uzņēmuma mērķu izvirzīšanu, lai tiektos uz attīstību ņemot vērā uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmi. Veiksmīgas stratēģijas izstrāde palīdz uzņēmumam, kā vienotam mehānismam pakāpeniski tiekties uz nosprausto nākotnes mērķi.
Keywords in English Strategic planning is focused on setting company’s objectives, taking into account environmental factors which impact company’s development. Successful strategy helps the company to work as a single mechanism to achieve future goals.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.12.2017 21:00:13