Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kūdras atradņu pārvaldība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Management of the peat deposits in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Jānis Kaminskis
Anotācija Maģistra darbā par tēmu “Kūdras atradņu pārvaldība Latvijā” tiek izanalizēta kūdras ieguves nozares specifika - kūdras resursa apjoms, īpašības, izmantošanas iespējas, ietekme uz tautsaimniecību un valstī noritošajiem sociāli ekonomiskajiem procesiem, juridiskais regulējums un no tā izrietošā izstrādes un atradņu apsaimniekošanas kārtība, kā arī nomas maksas aprēķina metodika, šī brīža Latvijas apstākļos. Darba mērķis ir analītiski izvērtēt kūdras atradņu pārvaldību Latvijā, identificēt un izanalizēt kūdras ieguves nozares attīstību ietekmējošos ekonomiskos un juridiskos aspektus, kūdras atradņu nomas maksas noteikšanas metodikas nepilnības un priekšrocības, rast objektīvus nozarē pastāvošo nepilnību risinājumus, kuri vērsti uz efektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā, palielinātos ieguvums Latvijas tautsaimniecībai. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta kūdras ieguves nozares specifika – kūdras resursu apjoms, kūdras atradņu pārvaldības prakse Latvijā, ieguves process un nozares ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek izanalizēti būtiskākie kūdras atradņu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti, pārvaldības jēdziens, ieguves kārtība un kūdras atradņu nomas maksas noteikšanas metodikas nepieciešamība. Zinātniskā darba praktiskajā daļā tiek izanalizēta metodikā rekomendēto vērtēšanas pieeju piemērošana dažādu atradņu nomas maksas noteikšanā. Maģistra darba rezultātā autors atklāj, ka kūdras pārvaldības prakse Latvijā ir sarežģīta, nav izstrādāta nozares stratēģija, normatīvajos aktos ir dažādas nepilnības, trūkst statistikas un ticamu datu par atradnēm, kūdras atradņu nomas maksas novērtēšanas metodiku nepieciešams pilnveidot, kūdras ieguves un apstrādes nozarei ir salīdzinoši liela loma Latvijas reģionu ekonomikas attīstībā. Maģistra darba apjoms ir 89 lpp., darbs sastāv no 3 daļām, darbā iekļauti 8 attēli, 5 tabulas, 5 formulas un 30 avoti izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi kūdras atradnes
Atslēgas vārdi angļu valodā peat deposits
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2017 19:44:13