Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kūdras atradņu pārvaldība Latvijā
Title in English Management of the peat deposits in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jānis Kaminskis
Abstract Maģistra darbā par tēmu “Kūdras atradņu pārvaldība Latvijā” tiek izanalizēta kūdras ieguves nozares specifika - kūdras resursa apjoms, īpašības, izmantošanas iespējas, ietekme uz tautsaimniecību un valstī noritošajiem sociāli ekonomiskajiem procesiem, juridiskais regulējums un no tā izrietošā izstrādes un atradņu apsaimniekošanas kārtība, kā arī nomas maksas aprēķina metodika, šī brīža Latvijas apstākļos. Darba mērķis ir analītiski izvērtēt kūdras atradņu pārvaldību Latvijā, identificēt un izanalizēt kūdras ieguves nozares attīstību ietekmējošos ekonomiskos un juridiskos aspektus, kūdras atradņu nomas maksas noteikšanas metodikas nepilnības un priekšrocības, rast objektīvus nozarē pastāvošo nepilnību risinājumus, kuri vērsti uz efektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā, palielinātos ieguvums Latvijas tautsaimniecībai. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta kūdras ieguves nozares specifika – kūdras resursu apjoms, kūdras atradņu pārvaldības prakse Latvijā, ieguves process un nozares ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek izanalizēti būtiskākie kūdras atradņu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti, pārvaldības jēdziens, ieguves kārtība un kūdras atradņu nomas maksas noteikšanas metodikas nepieciešamība. Zinātniskā darba praktiskajā daļā tiek izanalizēta metodikā rekomendēto vērtēšanas pieeju piemērošana dažādu atradņu nomas maksas noteikšanā. Maģistra darba rezultātā autors atklāj, ka kūdras pārvaldības prakse Latvijā ir sarežģīta, nav izstrādāta nozares stratēģija, normatīvajos aktos ir dažādas nepilnības, trūkst statistikas un ticamu datu par atradnēm, kūdras atradņu nomas maksas novērtēšanas metodiku nepieciešams pilnveidot, kūdras ieguves un apstrādes nozarei ir salīdzinoši liela loma Latvijas reģionu ekonomikas attīstībā. Maģistra darba apjoms ir 89 lpp., darbs sastāv no 3 daļām, darbā iekļauti 8 attēli, 5 tabulas, 5 formulas un 30 avoti izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā.
Keywords kūdras atradnes
Keywords in English peat deposits
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.12.2017 19:44:13