Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Energoresursi un to izmantošanas efektivitāte, problēmas un risinājumi Latvijas lielajā uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Energy resources and the efficiency, problems and solutions of its usage in Latvia`s large-scale entreprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Gita Actiņa
Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir “Energoresursi un to izmantošanas efektivitāte, problēmas un risinājumi Latvijas lielajā uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt lielā Latvijas uzņēmuma energoresursu patēriņu, to izmantošanas efektivitāti un samazināšanas iespējas. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā apskatīta energoresursu nodrošinājums Latvijā un Latvijas energoražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu patēriņš ražošanas procesu nodrošināšanai un uzņēmuma saimnieciskais enerģijas patēriņš, kā arī uzņēmuma energopārvaldības mērķi un politika. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā un Eiropas Savienībā. Nodaļas ietvaros raksturots arī energopārvaldības pamatnostādnes un galvenās realizējamās darbības ieviešot ISO 50001 Latvijas energoražošanas uzņēmumā. Praktiskajā daļā veikts energoražošanas uzņēmuma ēku energoefektivitātes izmaksu un iegūstamo rezultātu analītiskais izvērtējums. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un risinājumu iespējas pēc darba izstrādes rezultātā iegūtajiem rezultātiem , izdarītajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem var tikt izmantoti uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos. Maģistra darba apjoms ir lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām. Autore darba aplūkojamo jautājumu ilustrēšanai izmantoja 25 tabulas, 20 attēlus. Darbā izmantoti 30 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Energoresursi, energopārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy resources,energy management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2017 18:50:59