Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Energoresursi un to izmantošanas efektivitāte, problēmas un risinājumi Latvijas lielajā uzņēmumā
Title in English Energy resources and the efficiency, problems and solutions of its usage in Latvia`s large-scale entreprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Izvēlētā maģistra darba tēma ir “Energoresursi un to izmantošanas efektivitāte, problēmas un risinājumi Latvijas lielajā uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt lielā Latvijas uzņēmuma energoresursu patēriņu, to izmantošanas efektivitāti un samazināšanas iespējas. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā apskatīta energoresursu nodrošinājums Latvijā un Latvijas energoražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu patēriņš ražošanas procesu nodrošināšanai un uzņēmuma saimnieciskais enerģijas patēriņš, kā arī uzņēmuma energopārvaldības mērķi un politika. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā un Eiropas Savienībā. Nodaļas ietvaros raksturots arī energopārvaldības pamatnostādnes un galvenās realizējamās darbības ieviešot ISO 50001 Latvijas energoražošanas uzņēmumā. Praktiskajā daļā veikts energoražošanas uzņēmuma ēku energoefektivitātes izmaksu un iegūstamo rezultātu analītiskais izvērtējums. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un risinājumu iespējas pēc darba izstrādes rezultātā iegūtajiem rezultātiem , izdarītajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem var tikt izmantoti uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos. Maģistra darba apjoms ir lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām. Autore darba aplūkojamo jautājumu ilustrēšanai izmantoja 25 tabulas, 20 attēlus. Darbā izmantoti 30 informācijas avoti.
Keywords Energoresursi, energopārvaldība
Keywords in English Energy resources,energy management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.12.2017 18:50:59