Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Building insulation systems and serving possibilities
Autors Ojārs Naglis
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Ņikita Kočanovs
Recenzents Iveta Stāmure
Anotācija Bakalaura darbs „Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas” Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt un izpētīt inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli vecajā dzīvojamajā fondā. Noteikt katras inženierkomunikācijas aptuveno nolietojuma pakāpi. Noskaidrot, kāpēc šāda komunikāciju problēma ir tik daudzās padomju mājās. Kāpēc tik lēnu notiek komunikāciju pakāpeniska nomaiņa. Bakalaura darbs sastāv no: Projekta daļas. Grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām, kas ir: 1. Analītiskā daļa. 2. Projekta aprēķinu daļa. 3. Tehnoloģiskā daļa. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskā daļā tiek analizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju inženierkomunikācijas. Tiek apskatīta likumdošana, kas to regulē. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju kalpošanas termiņu izpēte. Kā arī projekta daļā tiek pētītas inženierkomunikāciju piederības robežas. Tehnoloģiskā daļā ir ietverta informācija par dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju tehnisko uzturēšanu un apsaimniekošanu. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par likumdošanu, kas regulē darba aizsardzību darba vietā. Tiek uzskaitīti darba devēja pienākumi pret darbinieku darba vietā. Tiek pētītas uzticības personu tiesības. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Projekta daļas apjoms ir 60 lpp., tajās ietvertas 1 tabulas un 12 attēli.
Atslēgas vārdi Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Building insulation systems and serving possibilities
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2017 13:48:17