Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas
Title in English Building insulation systems and serving possibilities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ņikita Kočanovs
Reviewer Iveta Stāmure
Abstract Bakalaura darbs „Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas” Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt un izpētīt inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli vecajā dzīvojamajā fondā. Noteikt katras inženierkomunikācijas aptuveno nolietojuma pakāpi. Noskaidrot, kāpēc šāda komunikāciju problēma ir tik daudzās padomju mājās. Kāpēc tik lēnu notiek komunikāciju pakāpeniska nomaiņa. Bakalaura darbs sastāv no: Projekta daļas. Grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām, kas ir: 1. Analītiskā daļa. 2. Projekta aprēķinu daļa. 3. Tehnoloģiskā daļa. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskā daļā tiek analizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju inženierkomunikācijas. Tiek apskatīta likumdošana, kas to regulē. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju kalpošanas termiņu izpēte. Kā arī projekta daļā tiek pētītas inženierkomunikāciju piederības robežas. Tehnoloģiskā daļā ir ietverta informācija par dzīvojamās mājas inženierkomunikāciju tehnisko uzturēšanu un apsaimniekošanu. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par likumdošanu, kas regulē darba aizsardzību darba vietā. Tiek uzskaitīti darba devēja pienākumi pret darbinieku darba vietā. Tiek pētītas uzticības personu tiesības. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Projekta daļas apjoms ir 60 lpp., tajās ietvertas 1 tabulas un 12 attēli.
Keywords Ēku inženierkomunikācijas un to apsaimniekošanas iespējas
Keywords in English Building insulation systems and serving possibilities
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.12.2017 13:48:17