Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Combining Economic Activities of Two Companies"
Autors Olga Žvirbliene
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Balabka Normunds
Recenzents Šatrevičs Vladimirs, docents, Dr.oec., IUV katedra
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Olga Žvirbliene Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 26 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 7 angļu, 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz ārējās un iekšējās vides analīzes rezultātiem secināts, ka SIA „Automotors” trūkst skaidras stratēģiskās orientācijas un tā pakalpojumu klāsts ir šaurāks nekā konkurentiem. Piedāvātais projekts paredz divu uzņēmumu apvienošanos (autodetaļu tirdzniecības uzņēmums un autoserviss) un ļauj samazināt šīs vājās puses. Projekta mērķis ir uzlabot SIA „Automotors” darbību un sekmēt konkurētspēju, piesaistot jaunus klientus, veicinot atkārtotus pirkumus no pašreizējiem klientiem, sekmējot klientu apmierinātību un paaugstinot uzņēmuma tirgus daļu. Projekta īstenošanai periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam paredzēts investēt 3621 EUR, kas atmaksāsies 2020. gadā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Žvirbliene O.: Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts Bakalaura darbs/ O. Žvirbliene, N. Balabka.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma N. Balabka 2017. – 67 lpp.
Atslēgas vārdi Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Combining Economic Activities of Two Companies
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2017 12:51:10