Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts"
Title in English "Project on Combining Economic Activities of Two Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Balabka Normunds
Reviewer Šatrevičs Vladimirs, docents, Dr.oec., IUV katedra
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Olga Žvirbliene Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 26 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 7 angļu, 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz ārējās un iekšējās vides analīzes rezultātiem secināts, ka SIA „Automotors” trūkst skaidras stratēģiskās orientācijas un tā pakalpojumu klāsts ir šaurāks nekā konkurentiem. Piedāvātais projekts paredz divu uzņēmumu apvienošanos (autodetaļu tirdzniecības uzņēmums un autoserviss) un ļauj samazināt šīs vājās puses. Projekta mērķis ir uzlabot SIA „Automotors” darbību un sekmēt konkurētspēju, piesaistot jaunus klientus, veicinot atkārtotus pirkumus no pašreizējiem klientiem, sekmējot klientu apmierinātību un paaugstinot uzņēmuma tirgus daļu. Projekta īstenošanai periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam paredzēts investēt 3621 EUR, kas atmaksāsies 2020. gadā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Žvirbliene O.: Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts Bakalaura darbs/ O. Žvirbliene, N. Balabka.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma N. Balabka 2017. – 67 lpp.
Keywords Divu uzņēmumu saimnieciskās darbības apvienošanas projekts
Keywords in English Project on Combining Economic Activities of Two Companies
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.12.2017 12:51:10