Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi
Nosaukums angļu valodā Management strategy and problem solutions of state-owned real estates
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darbā “Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi” autore analizē Latvijas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmu, ar mērķi noskaidrot, vai esošā stratēģija ir efektīva un kādas ir šīs problēmas, kuras nepieciešams risināt. Autore savā darbā pēta Somijas veiksmīgo valsts īpašumu pārvaldīšanas centralizācijas pieredzi un veic salīdzināšanu ar Latviju. Maģistra darba pētījuma mērķis: veikt padziļinātu pētījumu par Latvijas valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmu, pamatojoties uz izstrādātajiem likumprojektiem un stratēģijām, veikt analīzi par to līdzšinējo gaitu un nākotnes perspektīvām, kā arī salīdzināt labāko ārvalstu īpašumu pārvaldīšanas pieredzi un nozaru speciālistu viedokli, tādējādi rast hipotēziski labākos attīstības virziena ieteikumus un problēmu risinājumus. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi: izpētīt Latvijas nekustamā īpašuma un īpašumtiesību rašanās vēsturi; izpētīt privatizācijas procesa gaitu un tā ietekmi uz šī brīža nekustamo īpašumu nozari; veikt valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas koncepcijas analīzi un atbilstību esošajai situācijai; izanalizēt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” saimniecisko darbību un to pārvaldības funkcijas; izvērtēt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma portfeli un tā attīstības tendences; izpētīt koncepcijas ietvaros iesniegtos kontroles revīzijas ziņojumus un veikt secinājumus; izstrādāt un izanalizēt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku aptauju, kas atspoguļotu nozaru speciālistu viedokli par kapitālsabiedrības līdzšinējo darbību; veikt un apkopot nozares profesionāļu interviju par jautājumiem, kuri saistīti ar valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu; balstoties uz izpētītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un nozaru speciālistu sniegto viedokli, izdarīt secinājumus un sniegt hipotētisku atbildi uz izvirzīto izpētes jautājumu; izstrādāt priekšlikumus par šī brīža valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanu. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīta 2006.gadā MK pieņemtā koncepcija „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju”. Savukārt praktiskajā daļā tiek atspoguļota Somijas veiksmīgā pieredze, kā arī veiktas darbinieku aptaujas un nozaru ekspertu intervijas. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir izveidotas 15 tabulas un 22 attēli. Kopēja darba apjoms sastāda 120 lappuses.
Atslēgas vārdi Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Management Strategy and problem solutions of state – owned real estates
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2017 11:39:24