Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi
Title in English Management strategy and problem solutions of state-owned real estates
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Maģistra darbā “Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi” autore analizē Latvijas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmu, ar mērķi noskaidrot, vai esošā stratēģija ir efektīva un kādas ir šīs problēmas, kuras nepieciešams risināt. Autore savā darbā pēta Somijas veiksmīgo valsts īpašumu pārvaldīšanas centralizācijas pieredzi un veic salīdzināšanu ar Latviju. Maģistra darba pētījuma mērķis: veikt padziļinātu pētījumu par Latvijas valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmu, pamatojoties uz izstrādātajiem likumprojektiem un stratēģijām, veikt analīzi par to līdzšinējo gaitu un nākotnes perspektīvām, kā arī salīdzināt labāko ārvalstu īpašumu pārvaldīšanas pieredzi un nozaru speciālistu viedokli, tādējādi rast hipotēziski labākos attīstības virziena ieteikumus un problēmu risinājumus. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi: izpētīt Latvijas nekustamā īpašuma un īpašumtiesību rašanās vēsturi; izpētīt privatizācijas procesa gaitu un tā ietekmi uz šī brīža nekustamo īpašumu nozari; veikt valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas koncepcijas analīzi un atbilstību esošajai situācijai; izanalizēt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” saimniecisko darbību un to pārvaldības funkcijas; izvērtēt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma portfeli un tā attīstības tendences; izpētīt koncepcijas ietvaros iesniegtos kontroles revīzijas ziņojumus un veikt secinājumus; izstrādāt un izanalizēt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku aptauju, kas atspoguļotu nozaru speciālistu viedokli par kapitālsabiedrības līdzšinējo darbību; veikt un apkopot nozares profesionāļu interviju par jautājumiem, kuri saistīti ar valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu; balstoties uz izpētītajiem Latvijas normatīvajiem aktiem un nozaru speciālistu sniegto viedokli, izdarīt secinājumus un sniegt hipotētisku atbildi uz izvirzīto izpētes jautājumu; izstrādāt priekšlikumus par šī brīža valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanu. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīta 2006.gadā MK pieņemtā koncepcija „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju”. Savukārt praktiskajā daļā tiek atspoguļota Somijas veiksmīgā pieredze, kā arī veiktas darbinieku aptaujas un nozaru ekspertu intervijas. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir izveidotas 15 tabulas un 22 attēli. Kopēja darba apjoms sastāda 120 lappuses.
Keywords Valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas stratēģija un problēmu risinājumi
Keywords in English Management Strategy and problem solutions of state – owned real estates
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.12.2017 11:39:24