Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Problems of labour usage and improvement possibilities of it`s efficiency
Autors Raitis Šteinbergs
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Ivo Gulbis
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Uzņēmuma X esošās darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā – analītiskajā daļā tiek identificētas darba tirgus problēmas, analizējot demogrāfisko procesu, emigrācijas un sabiedrības novecošanās ietekmi uz darba tirgu kopumā. Otrajā – teorētiskajā daļā ietverti vadības teorijas un personāla vadības, īpaši motivācijas teoriju teorētiskie aspekti, kas dod iespēju izprast galveno darbaspēka izmantošanas problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus. Darbinieku motivācija, kuru raksturo iesaistīšanās un piederības līmenis, identificēta kā galvenā darbaspēka izmantošanas problēma un tās celšana kā efektivitātes paaugstināšanas iespēja. Trešajā – praktiskajā daļa tiek raksturots pētījuma objekts – Uzņēmums X, analizēti tā personālu raksturojošie rādītāji un veikta darbinieku aptauja darbaspēka izmantošanas problēmu identifikācijai. Pētījuma rezultātā noteiktais zemais darbinieku iesaistīšanās līmenis identificēts kā galvenā darbaspēka izmantošanas problēma. Sniegti priekšlikumi darbaspēka efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darba apjoms ir 102 lapaspuses, tajā ir iekļauti 44 attēli un 11 tabulas, izmantoti 62 literatūras un informācijas avoti. Maģistra darbam ir 2 pielikumi uz 4 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Darbaspēks, darbaspēka izmantošana, personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour, labour usage, efficiency
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 23:40:24