Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Title in English Problems of labour usage and improvement possibilities of it`s efficiency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Ivo Gulbis
Abstract Maģistra darba tēma ir “Darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Uzņēmuma X esošās darbaspēka izmantošanas problēmas un tā efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā – analītiskajā daļā tiek identificētas darba tirgus problēmas, analizējot demogrāfisko procesu, emigrācijas un sabiedrības novecošanās ietekmi uz darba tirgu kopumā. Otrajā – teorētiskajā daļā ietverti vadības teorijas un personāla vadības, īpaši motivācijas teoriju teorētiskie aspekti, kas dod iespēju izprast galveno darbaspēka izmantošanas problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus. Darbinieku motivācija, kuru raksturo iesaistīšanās un piederības līmenis, identificēta kā galvenā darbaspēka izmantošanas problēma un tās celšana kā efektivitātes paaugstināšanas iespēja. Trešajā – praktiskajā daļa tiek raksturots pētījuma objekts – Uzņēmums X, analizēti tā personālu raksturojošie rādītāji un veikta darbinieku aptauja darbaspēka izmantošanas problēmu identifikācijai. Pētījuma rezultātā noteiktais zemais darbinieku iesaistīšanās līmenis identificēts kā galvenā darbaspēka izmantošanas problēma. Sniegti priekšlikumi darbaspēka efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darba apjoms ir 102 lapaspuses, tajā ir iekļauti 44 attēli un 11 tabulas, izmantoti 62 literatūras un informācijas avoti. Maģistra darbam ir 2 pielikumi uz 4 lapaspusēm.
Keywords Darbaspēks, darbaspēka izmantošana, personāla vadība
Keywords in English Labour, labour usage, efficiency
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 23:40:24