Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanā
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions for implementation of energy efficiency improvement measures in multiple flat buildings
Autors Egils Jaunskungs
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanā”. Maģistra darba mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu īstenošanas problēmu apzināšana, izskaidrošana un risinājumu ieteikšana. Maģistra darbā pielietotās pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā pētījuma metode, salīdzināšana, grupēšana un aptauja. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā veikts energoefektivitātes jēdziena apraksts, ēku un mājokļa sektora raksturojums un potenciāls enerģijas ietaupījumam. Analizēta atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju statistika. Salīdzinātas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pirms un pēc atjaunošanas. Apskatīta Lietuvas un Igaunijas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Nodaļas ietvaros raksturota lēmumu pieņemšanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Izskaidrots finanšu institūcijas ALTUM piedāvātais atbalsts māju atjaunošanai un atbalsta saņemšanai nepieciešamā dokumentācija. Praktiskajā daļā veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju viedokļu, par mājas atjaunošanu, analīze. Risināti problēmjautājumi sadarbībā ar finanšu institūciju ALUTM, kas radušies atbalsta programmas realizēšanas ietvaros. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un ieteiktie risinājumi pēc darba izstrādes var tikt izmantoti, lai veicinātu dzīvojamā fonda atjaunošanas tempa pieaugumu un atvieglotu fondu līdzekļu apguvi. Maģistra darbs sastāv no 94 lapām (tajā skaitā 5 pielikumi uz 9 lapām), 39 attēliem, 2 tabulām un darbā izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, multiple flat buildings
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 14:31:45