Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanā
Title in English Problems and solutions for implementation of energy efficiency improvement measures in multiple flat buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanā”. Maģistra darba mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu īstenošanas problēmu apzināšana, izskaidrošana un risinājumu ieteikšana. Maģistra darbā pielietotās pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb aprakstošā pētījuma metode, salīdzināšana, grupēšana un aptauja. Maģistra darba struktūra ietver ievadu, analītisko, teorētisko, praktisko daļu, secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā veikts energoefektivitātes jēdziena apraksts, ēku un mājokļa sektora raksturojums un potenciāls enerģijas ietaupījumam. Analizēta atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju statistika. Salīdzinātas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pirms un pēc atjaunošanas. Apskatīta Lietuvas un Igaunijas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā. Teorētiskajā daļā izvērtēti juridiski – tiesiskie aspekti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Nodaļas ietvaros raksturota lēmumu pieņemšanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Izskaidrots finanšu institūcijas ALTUM piedāvātais atbalsts māju atjaunošanai un atbalsta saņemšanai nepieciešamā dokumentācija. Praktiskajā daļā veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju viedokļu, par mājas atjaunošanu, analīze. Risināti problēmjautājumi sadarbībā ar finanšu institūciju ALUTM, kas radušies atbalsta programmas realizēšanas ietvaros. Maģistra darba praktiskā nozīme. Autora izvirzītās problēmas un ieteiktie risinājumi pēc darba izstrādes var tikt izmantoti, lai veicinātu dzīvojamā fonda atjaunošanas tempa pieaugumu un atvieglotu fondu līdzekļu apguvi. Maģistra darbs sastāv no 94 lapām (tajā skaitā 5 pielikumi uz 9 lapām), 39 attēliem, 2 tabulām un darbā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords Energoefektivitāte, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Keywords in English Energy efficiency, multiple flat buildings
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 14:31:45