Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības iestādes attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development Project of Municipal Institution
Autors Irīna Biele
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. Nadežda Semjonova
Recenzents Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Irīna Biele Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauts 1 attēls, 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu valodā, 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs tika izstrādāts ar mērķi sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivitātes uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai tika analizēta pašvaldības iestādes izmaksu struktūra, nozare, kurā darbojas iestāde. Darba noslēgumā autore, uz sagatavotu secinājumu pamata, sniedz priekšlikumus, kuri balstīti uz ekonomiskiem aprēķiniem. Bakalaura darba autore uzskata, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti. Ir atrasts risinājums iestādes izdevumu samazināšanai, vienlaicīgi atslogojot pašvaldības budžetu kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biele I.: Pašvaldības iestādes attīstības projekts Bakalaura darbs/ I.Biele, N.Semjonova – Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma N.Semjonova 2017. – 86 lpp.
Atslēgas vārdi pašvaldība, sociālais dienests, efektivitātes rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā municipality, social service, performance indicators
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 11:18:57