Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības iestādes attīstības projekts
Title in English Development Project of Municipal Institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Nadežda Semjonova
Reviewer Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Irīna Biele Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauts 1 attēls, 19 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu valodā, 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs tika izstrādāts ar mērķi sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivitātes uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai tika analizēta pašvaldības iestādes izmaksu struktūra, nozare, kurā darbojas iestāde. Darba noslēgumā autore, uz sagatavotu secinājumu pamata, sniedz priekšlikumus, kuri balstīti uz ekonomiskiem aprēķiniem. Bakalaura darba autore uzskata, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti. Ir atrasts risinājums iestādes izdevumu samazināšanai, vienlaicīgi atslogojot pašvaldības budžetu kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biele I.: Pašvaldības iestādes attīstības projekts Bakalaura darbs/ I.Biele, N.Semjonova – Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma N.Semjonova 2017. – 86 lpp.
Keywords pašvaldība, sociālais dienests, efektivitātes rādītāji
Keywords in English municipality, social service, performance indicators
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 11:18:57