Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Zīmola atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Brand Awareness in Latvian Market"
Autors Kristīne Legzdiņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Levina Baiba, lektore, Mg.oec., IUV katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīne Legzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Zīmola Vaide atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 18 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 14 angļu, 1 un krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījums ir veikts, lai izstrādātu priekšlikumus Vaides piedāvātās produkcijas zīmola atpazīstamības veicināšanai Latvijā. Pētījums sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķina daļas. Izpētīta zīmola Vaide atpazīstamība un izstrādāti priekšlikumi atpazīstamības veicināšanai Latvijas tirgū. Pētījuma ietvaros gūtos rezultātus ir iespējams izmantot kā informācijas avotu uzņēmuma mārketinga aktivitātēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa K. Zīmola Vaide atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū.: Bakalaura darbs/ K. Legzdiņa, I. Andersone. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma 2017. – 65 lpp.
Atslēgas vārdi zīmola atpazīstamība, veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā brand recognition, brand promotion, brand awareness
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 11:18:19