Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Zīmola atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū"
Title in English "Increasing Brand Awareness in Latvian Market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Levina Baiba, lektore, Mg.oec., IUV katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Kristīne Legzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Zīmola Vaide atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 18 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 14 angļu, 1 un krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījums ir veikts, lai izstrādātu priekšlikumus Vaides piedāvātās produkcijas zīmola atpazīstamības veicināšanai Latvijā. Pētījums sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķina daļas. Izpētīta zīmola Vaide atpazīstamība un izstrādāti priekšlikumi atpazīstamības veicināšanai Latvijas tirgū. Pētījuma ietvaros gūtos rezultātus ir iespējams izmantot kā informācijas avotu uzņēmuma mārketinga aktivitātēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa K. Zīmola Vaide atpazīstamības veicināšana Latvijas tirgū.: Bakalaura darbs/ K. Legzdiņa, I. Andersone. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma 2017. – 65 lpp.
Keywords zīmola atpazīstamība, veicināšana
Keywords in English brand recognition, brand promotion, brand awareness
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 11:18:19