Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Personnel Management at a Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kamola Līga
Recenzents Pētersone Māra, docente, Dr.oec., IEVF SESMI
Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Heidemane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. doc., Mg. oec, Līga Kamola Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 25 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: tika izpētīti un novērtēti uzņēmuma SIA „Edisoft Latvia” personāla veidošanās, apmācības un motivēšanas procesi, kā arī darbinieku mainība. Tika izstrādāti šādi priekšlikumi personāla vadīšanas pilnveidošanai: 1. Jauno darbinieku meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts; 2. Jauno darbinieku apmācības sistēma; 3. Priekšlikumi uzņēmuma SIA „Edisoft Latvia” personāla apmierinātības paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Heidemane L.: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ L. Heidemane, L. Kamola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma L. Kamola 2017. – 79 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla mainība, personāla meklēšana un atlase, jauno darbinieku apmācība, personāla apmierinātības paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel turnover, personnel recruitment and selection, training system for new employees, increasing staff satisfaction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 09:59:59