Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Development of Personnel Management at a Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kamola Līga
Reviewer Pētersone Māra, docente, Dr.oec., IEVF SESMI
Abstract Bakalaura darba autors: Laura Heidemane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. doc., Mg. oec, Līga Kamola Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 25 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: tika izpētīti un novērtēti uzņēmuma SIA „Edisoft Latvia” personāla veidošanās, apmācības un motivēšanas procesi, kā arī darbinieku mainība. Tika izstrādāti šādi priekšlikumi personāla vadīšanas pilnveidošanai: 1. Jauno darbinieku meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts; 2. Jauno darbinieku apmācības sistēma; 3. Priekšlikumi uzņēmuma SIA „Edisoft Latvia” personāla apmierinātības paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Heidemane L.: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ L. Heidemane, L. Kamola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma L. Kamola 2017. – 79 lpp.
Keywords Personāla mainība, personāla meklēšana un atlase, jauno darbinieku apmācība, personāla apmierinātības paaugstināšana
Keywords in English Personnel turnover, personnel recruitment and selection, training system for new employees, increasing staff satisfaction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.12.2017 09:59:59